Een preventieve aanpak van seksueel molest op de werkplek in Suriname

Het project ‘Een preventieve aanpak van seksueel molest op de werkplek in Suriname’ is gestart in januari 2009 en in juni 2012 afgerond, na een verlenging van 6 maanden. Gedurende het project zijn er goede resultaten bereikt en positieve ontwikkelingen op gang gebracht die een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van seksueel molest op de werkplek in Suriname en aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. De belangrijkste projectresultaten zijn hier weergegeven.

 • Wetgeving
  In dit project is veel werk verzet om het proces tot ontwikkeling van nationale wetgeving te stimuleren. Een vernieuwde conceptwet ter preventie en bescherming van slachtoffers van seksueel molest op de werkplek is in november 2011 aangeboden aan de Minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (nu: Arbeid). Dit ministerie is verantwoordelijk voor het doorgeleiden van de conceptwet naar de Raad van Ministers. Nadat de conceptwet in de Raad van Ministers behandeld is, zal deze worden doorgeleid naar de Nationale Assemblee voor verdere behandeling en goedkeuring.
 • Input voor nationaal beleid
  De bewustwording over het vraagstuk is goed op gang gekomen door en tijdens de projectactiviteiten (workshops, seminars, onderzoeken en het Congres Seksueel molest op de werkplek), waarbij een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld betrokken was. Tijdens de projectactiviteiten is er input verkregen voor het nog te vervaardigen nationaal beleid.
 • Modelgedragscode, modelbeleidsintentie en modelklachtenprocedure
  Een modelgedragscode, -beleidsintentie en -klachtenprocedure zijn gedurende het project vervaardigd. De pilot-organisaties hebben deze modellen gebruikt bij de ontwikkeling van hun eigen gedragscode, beleidsintentie en klachtenprocedure.
 • Beleidsformulering in de pilot-organisaties is gerealiseerd en het proces voor de instelling van ondersteunende procedures en systemen is goed op gang gekomen.
  Acht van tien 10 pilot-organisaties hebben conceptbeleid geformuleerd voor seksueel molest op de werkplek, inclusief concept-procedures voor de afhandeling van klachten. Deze organisaties werken aan het in place brengen van ondersteunende systemen voor slachtoffers, zoals vertrouwenspersonen. In zeven pilot-organisaties is tevens een modelgedragscode geformuleerd inzake seksueel molest op de werkplek.
 • Duurzaamheid
  Tijdens de projectuitvoering zijn diverse activiteiten ondernomen en modelproducten vervaardigd die een gedegen bijdrage leveren aan de verduurzaming van behaalde projectresultaten, met name op bedrijfs- en organisatieniveau. Zo is/zijn tijdens het project:
  • een netwerk van bedrijfsteams opgezet.
  • train-de-trainer-trainingen in het geven van voorlichting ontwikkeld en verzorgd, waaraan is deelgenomen door 65 vrouwen en 21 mannen van 23 organisaties (commerciële bedrijven, overheidsorganisaties en ngo's).
  • een handleiding voor trainers voor het geven van voorlichting ontwikkeld.
  • een opleiding verzorgd van trainers van vertrouwenspersonen.
  • een netwerk van trainers van vertrouwenspersonen opgezet.
  • een handleiding voor training van vertrouwenspersonen ontwikkeld.
  • vertrouwenspersonen opgeleid.
  • seksueel molest op de werkplek opgenomen als curriculum-onderdeel van de kaderopleiding van de vakbeweging. 
  • een aanpak voor bedrijfsbeleid ontwikkeld, die door de 10 pilot-organisaties is gebruikt.