Project Paneldisussie Vrouwenrechten

Surinaamse vrouwen zijn in het algemeen niet goed geïnformeerd over de wetgeving en de daaruit voortvloeiende persoonlijke en familierechten. In de praktijk leidt dit tot vele onnodige problemen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun positie en die van hun kinderen. 
Stichting Ilse Henar-Hewitt Bureau Juridische Bijstand Vrouwen (IHHJB) verschaft als onderdeel van haar programma onder meer juridische informatie aan vrouwen. Het bureau heeft diverse campagnes georganiseerd inclusief lobbywerk voor het wijzigen van bestaande wetten en het creëren van nieuwe wetgeving om de discriminatie en achterstelling van vrouwen en kinderen te beëindigen.
Tijdens diverse gebeurtenissen in de samenleving die gerelateerd zijn aan (vrouwen)rechten blijkt steeds weer hoe gebrekkig de samenleving en in het bijzonder vrouwen geïnformeerd zijn over bestaande wetgeving. Het IHHJB-bureau heeft daarom het initiatief genomen om op systematische wijze informatie te verschaffen over het Surinaamse juridisch systeem en de relatie met de positie van vrouwen en kinderen. De bedoeling is dat zowel de kennis als het inzicht van vrouwen vergroot worden zodat zij - wanneer nodig - de juiste actie kunnen ondernemen.

Doel
Middels voorlichting over de rechten van vrouwen en kinderen zorgdragen voor de vergroting van kennis en inzicht van vrouwen zodat zij kunnen bijdragen aan de versterking van hun juridische en maatschappelijke positie. Dit doel zal bereikt worden door de productie en uitzending van een serie paneldiscussies via de televisie over actuele onderwerpen over de positie van vrouwen en kinderen.

Er zijn reeds drie programma’s geproduceerd en uitgezonden met als thema:

Klik op de link om de programma’s te bekijken.