Rechtsinformatie

Wij willen het inzicht van vrouwen in ons rechtssysteem vergroten en de vrouw zichtbaar maken in het recht. Vaak is men niet helemaal op de hoogte van de wetgeving.

Niet iedereen weet bijvoorbeeld wat het personen- en familierecht, zoals erkenning door de natuurlijke vader, ouderlijke macht en naamgeving inhouden. Hetzelfde geldt voor wetten met betrekking tot het erfrecht, huurrecht, het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het consumentenrecht, het strafrecht etc. Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Daarom geven wij op regelmatige basis voorlichting over de verschillende wetten.

Hoe geven wij deze voorlichting?
Wij geven voorlichting door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in wijken, op scholen en in bedrijven. Daarnaast geven wij ook voorlichting via videofilms, boekjes, kranten artikelen, pamfletten en radioprogramma’s.

Zie hier een overzicht van ons voorlichtingsmateriaal.
Juridische informatie:
* Concubinaat
* Huwelijk
* Vruchtgebruik
* Seksueel molest
* Huurovereenkomst