Over Ons

ILSE HENAR-HEWITT

ILSE HENAR-HEWITT, geboren op 3 mei 1922 in Paramaribo, is vooral bekend om haar grote inzet voor verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname. Vanaf de jaren vijftig van de overige eeuw was zij in verschillende functies betrokken bij de werkzaamheden van de YWCA (Young Women's Christian Association), waarvan achttien jaar als secretaris-generaal.

Ilses betrokkenheid bij de YWCA werd aangemoedigd door haar moeder Helen Hewitt-Weide, die bij de YWCA kwam in 1942. In de tweede helft van de jaren zestig werd Ilse benoemd tot Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Na de onafhankelijkheid van Suriname werd zij onderscheiden in de Ere-Orde van de Palm. Na een actief leven, veelal ten dienste van de Surinaamse vrouw, overleed zij op 12 april 1996 in Paramaribo.

WIE ZIJN WIJ?
Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen is opgericht op 16 juni 1996, ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Nationale Vrouwen Beweging (NVB). De stichting verleent juridische hulp en begeleiding aan de gemeenschap, in het bijzonder aan minder draagkrachtige vrouwen. Ons Bureau heeft drie secties: Rechtsbijstand, Rechtsinformatie en wetswijziging, Nieuwe wetgeving en onderzoek.

VISIE
Wij streven naar een samenleving waarin de mens kan groeien in al zijn aspecten, met speciale aandacht voor:
- gelijkwaardigheid van man en vrouw;
- opheffing van armoede;
- vergroting van de productiviteit;
- ontwikkeling en versterking van sociale rechtvaardigheid;
- gelijkwaardige participatie van alle groepen en lagen in de besluitvorming;
- versterking van zelfstandigheid, eigen initiatief en geloof in eigen kunnen.

MISSIE
Wij richten ons op het realiseren van gendergelijkheid in de Surinaamse wetgeving, het garanderen van de internationale verdragen over de positie van vrouwen in de Surinaamse wetgeving en het ‘vertalen’ van resoluties van internationale vrouwenconferenties naar de Surinaamse praktijk.

STATUTAIR HEBBEN WIJ TOT DOEL:
- Het bevorderen en beschermen van de rechten van vrouwen;
- Het leveren van een bijdrage aan het tot stand brengen en waarborgen van (gender)gelijkheid en non-discriminatie in het Surinaams recht alsmede in de praktijk;
- Het in staat stellen van burgers in het algemeen en vrouwen in het bijzonder om kennis te nemen van hun rechten en deze te doen beleven.

STRATEGIE
Daarnaast doen wij wetenschappelijk onderzoek en wij zetten ons in, onder andere door te lobbyen, om nieuwe wetgeving en wetswijziging mogelijk te maken..