Voorlichtingsmateriaal

HET CONCUBINAAT
Wat is concubinaat?
Concubinaat is het duurzaam samenleven van een man en een vrouw zonder dat ze gehuwd zijn. Concubinaat is als samenlevingsvorm niet wettelijk geregeld. Het gevolg hiervan is dat er misverstanden ontstaan ten aanzien van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze relatie. Zo gaat de Surinaamse rechtspraak gaat ervan uit dat beide partners bij beëindiging van de samenleving de goederen die hij of zij heeft ingebracht of gekocht, behoudt.
Lees Verder

HET HUWELIJK
Evelien en George willen binnenkort trouwen. Evelien wil meer weten over de voorwaarden en juridische gevolgen die een huwelijk met zich meebrengt. Welke verplichtingen hebben zij tegenover elkaar? Wat wordt verstaan onder algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?
Lees Verder

VRUCHTGEBRUIK
Jennifer is niet getrouwd en ze heeft twee dochters: Ratna en Mariska. Zij wil een bloot perceel schenken aan Ratna en het perceel met het huis waarin ze wonen, schenken aan Mariska. Maar wat als zij en Mariska ooit ruzie krijgen? Zal Mariska haar dan niet uit het huis zetten? Jennifer wil zekerheid hebben dat ze tot haar dood nog ongestoord in het huis kan wonen. Daarom schenkt Jennifer het huis aan Mariska, maar met behoud van vruchtgebruik voor zichzelf.
Lees Verder

SEKSUEEL MOLEST
Seksueel molest is gedrag van seksuele aard dat wordt ervaren als vervelend, onprettig, negatief en onplezierig. Het is dus ongewenst gedrag! Seksueel molest kan voorkomen in bedrijven, organisaties en op school. Bescherm uw medewerkers tegen seksueel molest op de werkplek!
Lees Verder

HUUROVEREENKOMST
Francine kan een huis huren. Met de huisbaas heeft ze al afspraken gemaakt over de prijs die ze maandelijks moet betalen. Ze neemt echter geen genoegen met mondelinge afspraken. Ze wil een schriftelijke huurovereenkomst waarin precies staat wat haar rechten en plichten als huurder zijn en wat de rechten en plichten van haar huisbaas als verhuurder zijn. Als er later moeilijkheden mochten ontstaan, kan de schriftelijke huurovereenkomst als bewijs dienen voor de gemaakte afspraken.
Lees Verder