Herken agressie en seksueel molest - thuis en op de werkplek!

 

 

 

De locatie en de relatie tot de pleger verschillen, maar agressie in huiselijke sfeer en seksueel molest op de werkplek zijn allebei vormen van geweld. Herkenning is de eerste stap op weg naar verandering en kan leiden tot voorkoming en vermindering van deze vormen van geweld.

Om de bewustwording in de samenleving te stimuleren, begint dit najaar een project van de Stichting Ilse Henar-Hewitt (Stichting IHH), met steun van het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Het is de bedoeling dat jongeren, collega's, buren, gezinsleden en andere betrokkenen verschijningsvormen van geweld eerder zullen herkennen - zowel thuis als op de werkplek.

Huiselijk geweld komt meestal van de partner en soms van een ander familielid. Op het werk gaat het om een collega, chef, directielid of cliënt. Vooral vrouwen worden het slachtoffer van dit ongewenste gedrag, dat vaak verband houdt met ongelijke genderverhoudingen en machtsmisbruik.

Binnen het project belicht de Stichting IHH eerst de verschillende verschijningsvormen van geweld. Zo wordt dit ongewenste gedrag eerder herkend. Dat kan vragen oproepen als "Is dit wat ik wil?" en "Hoe kan ik deze situatie veranderen?"

Het project richt zich op bewustwording en herkenning en voorziet ook in tools die tot verandering kunnen leiden. Op middelbare scholen zal voorlichting worden gegeven aan jongeren die net een partnerrelatie zijn aangegaan of bijna beginnen bij hun eerste werkgever. Deze voorlichtingscampagne wordt actief ondersteund via de radio, televisie, kranten en sociale media.

Via het project Preventing Sexual Harassment in the Workplace and Domestic Violence Awareness wil de Stichting IHH de bewustwording verder op gang brengen.

Blijf ons volgen! Herkenning van verschijningsvormen van geweld is de eerste stap naar verandering in relaties!!!