Onderzoek & Wetgeving

Het Surinaamse recht is in principe gelijk voor mannen en vrouwen, maar in de praktijk zitten vrouwen vaak in een andere positie waardoor ze in nadelige situaties terecht komen. Wij onderzoeken deze nadelige situaties en verstrekken informatie over de ongelijkheden, zodat de positie en de belangen van vrouwen duidelijker naar voren komen. Om iedereen gelijke kansen te laten hebben moet er niet alleen in de maatschappij iets veranderen, maar ook in het recht.

Soms moeten oude wetten gewijzigd worden en soms zijn er nieuwe wetten nodig. Zo werken wij nu aan een concept voor ‘Wet Preventie en Bescherming Slachtoffers Seksueel Molest op de Werkplek'.